_ _ _
Katalogs
HERBALS.LV Veikali
Uzzini savu Došu
Piesakies jaunumiem Herbals
Piegade
Saņem jaunumus pārlūkā:
Datu aizsardzības politikas apraksts un paziņojums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Elfarm Herbalshop” Herbals.lv
 
 
Spēkā ar: 25/05/2018
 
Herbals.lv (SIA Elfarm Herbalshop) izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Pie mums Jūsu personas dati ir drošībā!
 
SIA "Elfarm Herbalshop" nodrošina Jums vislabāko lietotāja pieredzi. Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju. Informāciju par Jums mēs iegūstam no dažādiem avotiem. Daļa no informācijas var būt personīga informācija, ko var izmantot lai Jūs identificētu (Jūsu vārds; uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs vai dzīvesvietas pasta adrese).
 
Izmantojot mūsu tīmekļa vietni lai iegādājoties preces vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka saprotat Privātuma politiku, un piekrītat sekot izmaiņām tajā.
 
SIA "Elfarm Herbalshop" ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, tās tiek publicētas interneta vietnē www.herbals.lv. Lūdzu, pārlasiet to pirms atkārtotas pirkumu veikšanas.
 
Privātuma politika izskaidro kā SIA "Elfarm Herbalshop " apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs lietojat mūsu vietnes pakalpojumus. Šī Politika Jums sniedz informāciju par to, kādu informāciju mēs ievācam, kā mēs to izmantojam un aizsargājam. Politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi no vietnes Herbals.lv. Tālāk ir apkopota detalizēta informācija par Jūsu datu aizsardzību.
 
Personas datu ievākšana un lietošana
 
SIA "Elfarm Herbalshop" apkopo par Jums iegūto informāciju, lai nodrošinātu vēl labākus pakalpojumus un lietotāja pieredzi. Mēs saglabājam atbildību par datu apstrādi un konfidecialitātes nozīmīgumu. SIA "Elfarm Herbalshop" ievāc privātos datus, kas nepieciešami, lai Jūs sasniegtu mērķi – iegādātos preces, saņemtu pakalpojumus vai saņemt informāciju. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tās Jums nav iespējams pirkumu veikt.
 
Informācijas iegūšana
 
Jūs sniedzat mums personīgo informāciju (vārdu, uzvārdu; tālruņa numuru; e-pasta; preču vai pakalpojuma saņemšanas adresi), piesakoties pakalpojuma kontam mūsu vietnē, zvanot vai nosūtot e-pastu. Jūsu personīgie dati automātiski tiek anonimizēti pēc pasūtījuma pabeigšanas (piegādādes, anulēšanas vai atgriešanas.
 
Jūs paziņojat veidu kā Jūs vēlaties saņemt mūsu nosūtīto informāciju par mūsu precēm un pakalpojumiem (nosūtot sms, uz pasta adresi vai elektronisko adresi).
 
SIA "Elfarm Herbalshop" izmanto sīkdatnes (nelielas datnes, kas glabājas Jūsu datora pārlūkprogrammā), vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai, atcerētos Jūsu vēlmes pirkuma un reklāmas saņemšanai; kā arī lai iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu, skaitu un laiku un darbības efektivitātes uzlabošanai vietnē.
SIA "Elfarm Herbalshop" Ieslēgtas sīkdatnes nodrošinās Jums labāku pieredzi un lietošanas ērtības, tās nav obligāti nepieciešamas vietnes pamatfunkcijām. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
SIA "Elfarm Herbalshop" var saņemt Jūsu kā vietnes lietotāja personīgo informāciju tikai no Jums personīgi un tikai tad, ja Jūs izmantojat vietnes pakalojumus (pasūtījumu reģistrāciju, sazinoties ar klientu apkalpošanas atbalstu, veicot atsauksmes par pirkumu vai pakalpojumu vai e-pastu).
 
 
Sabiedrība  ar ierobežotu  atbildību  “Elfarm Herbalshop”  (juridiskā  adrese:  Riga, Struktoru iela 4A - 46, LV-1039; biroja adrese: Kr.Valdemāra iela 159, Latvija, e-pasts: info@herbals.lv (turpmāk tekstā saukts Herbals vai Mēs), atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem ir personas datu pārzinis. Tiesību akti uzliek mums par pienākumu aizsargāt uzticēto informāciju un personas privātumu. Šajā dokumentā mēs jums  sniedzam  informāciju  par  tiem  personas  datiem,  kurus  mēs  apstrādājam,  par datiem. kurus, izpildot mūsu savstarpējos līgumus, mums ir nepieciešams nodot trešajām personām, par datu glabāšanas ilgumu un jūsu tiesībām rīkoties ar jūsu datiem. Šajā dokumentā ir sniegta informācija arī par datiem, kuri tiek iegūti vai apstrādāti tiešsaistes vietnēs (mūsu tīmekļa vietnē), kā arī mūsu rīcība izsūtot komerciālus paziņojumus un citu informāciju, kas notiek izmantojot tiešsaistes pakalpojumus (Internet tīklu).
 
Lūdzam jūs uzmanīgi iepazīties ar šo dokumentu. Jebkuru jautājumu gadījumā priecāsimies sniegt jums skaidrojumus par mūsu datu apstrādes principiem un jūsu tiesībām.
 
1. Personas datu apkopošana un izmantošana
1.1. Kāda veida informāciju mēs apkopojam
 
Mēs apkopojam personas datus par jums, ja jūs izvēlaties šādus datus sniegt, piemēram, e-pasta adresi vai tālruņa numuru saziņai un aktuālās informācijas saņemšanai. Jūs jebkurā brīdi savu piekrišanu izmantot datus saziņai varat atsaukt un mēs izdzēsīsim jūsu datus.
 
Sniedzot pakalpojumus vai izpildot mūsu savstarpējo līgumu noteikumus mums var būt nepieciešami   citi   jūsu   personas   dati.   Lai   mēs   varēju   jūsu   uzdevumā   rezervēt naktsmītnes, transporta biļetes vai citus ar ceļojumu saistītus pakalpojumus, mums var būt nepieciešams jūsu vārds un uzvārds, adrese, personas kods vai dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati vai cita informācija. Mēs pieprasām šos datus tikai jūsu pasūtītā pakalpojuma izpildei un neveicam citas darbības ar tiem. Tiklīdz būsiet saņēmuši  pakalpojumu,  mēs  izdzēsīsim  jūsu  datus.  Ņemot  vērā,  ka  atsevišķos gadījumos jūsu informācija var tikt saglabāta ar mērķi nodrošināt pakalpojuma kvalitāti (piemēram, lai pārliecinātos, ka rezervētā naktsmītne nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu līdz jūsu izrakstīšanās brīdim). Šādos gadījumos mēs izdzēsīsim jūsu datus, tiklīdz būs beidzies ar mūsu palīdzību rezervētā pakalpojuma termiņš.
 
Ja saņemat komplekso tūrisma pakalpojumu vai saistītus tūrisma pakalpojumus un mēs ar jums slēdzam līgumu par tiem, kompleksā tūrisma pakalpojuma vai saistīto tūrisma pakalpojumu saņemšanai nepieciešamie dati būs norādīti līgumā, tajā skaitā informācija par šo datu izmantošanu. Mēs nevarēsim dzēst šos datus nekavējoties pēc pakalpojuma sniegšanas jums, jo noslēgtie līgumi mums ir jāsaglabā vismaz tik ilgi, kamēr nav beigušies  Civillikumā  vai  Komerclikumā  noteiktie  prasījuma  noilguma  termiņi. Informējam, ka tiklīdz mums nebūs pamata glabāt noslēgtos līgumus, mēs tos dzēsīsim vai veiksim nepieciešamos pasākumus, lai tos padarītu anonīmus un tie nesaturētu jūsu personas datus.
 
Ja jūs izvēlaties saņemt komplekso tūrisma pakalpojumu vai saistītus tūrisma pakalpojumus no mums, noslēdzot līgumu jūs apliecināt savu piekrišanu līgumā norādīto personas datu apstrādei un glabāšanai.
 
Ja jūs vēlaties saņemt vīzas noformēšanas pakalpojumu, jums ir jāsniedz dati, kurus pieprasa ārvalstu iestādes, vēstniecības un konsulāti. Mēs nevaram ietekmēt ārvalstu iestāžu datu pieprasījumus, tādēļ šo datu sniegšana ārvalstu iestādēm ir jūsu atbildība. Katram ārvalstu vīzas pieprasītājam, kurš izmanto mūsu palīdzību vīzas noformēšanai, ir pienākums aizpildīt veidlapu (Anketa vīzas noformēšanai) un sniegt savu piekrišanu vai
atteikumu datu nodošanai ārvalstu iestādēm, vēstniecībām vai konsulātiem. Lūdzam jūs ņemt vērā, ka datu apstrādes atteikuma gadījumā mēs nevarēsim jums sniegt vīzas noformēšanas  pakalpojumu.   Ja   plānojat  mūsu   vīzas   noformēšanas   pakalpojumu izmantot vairāk kā vienu reizi, jūs varat sniegt savu piekrišanu anketas datu saglabāšanai turpmākajai vīzas noformēšanas pakalpojuma saņemšanai. Jebkurā laikā šo piekrišanu varat atsaukt un mēs izdzēsīsim anketas datus. Tuvāka informācija par datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas valstīm un Šveices) ir noteikta šīs Datu aizsardzības politikas Pielikumā Nr.1.
 
Saņemot pakalpojumus, jūs veicat samaksu par tiem. Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” mums ir pienākums sagatavot rēķinus vai izsniegt kases aparāta čekus (grāmatvedības attaisnojuma dokumenti) un šajos dokumentos var tikt norādīti jūsu dati likumā noteiktajā apjomā. Mums ir pienākums glabāt grāmatvedības attaisnojuma dokumentus līdz izbeidzas dokumentu glabāšanas termiņš. Jūsu dati, kas var tikt norādīti grāmatvedības attaisnojuma dokumentos, ir noteikti likuma Ppar grāmatvedību” 7.pantā. Mēs nepieprasām un neglabājam citus datus, kas neattiecas uz grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem. Latvijas Republikas tiesību akti nosaka, ka nodokļu maksātājiem (mums) ir jāsniedz noteikta veida un satura informācija par lieliem skaidrās naudas darījumiem. Tiesību akti nosaka sniedzamās informācijas obligāto saturu, kas iekļauj  personas  vārdu  un  uzvārdu,  personas  kodu  vai  dzimšanas  datumu  un  citu obligāto informāciju. Ja ar mums veiktais darījums atbilst ziņošanas kritērijiem, mēs jums pieprasīsim datus, kas nepieciešami ziņojuma sagatavošanai un sniegšanai. Datus mēs glabāsim līdz ziņojuma sniegšanas brīdim un pēc tam mēs tos izdzēsīsim.
 
Informāciju par mums un mūsu sniegtajiem pakalpojumiem jūs varat iegūt mūsu tīmekļa vietnēs www.herbals.lv Tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kuras var izmantot jūsu vai jūsu datora informāciju. Tuvāku skaidrojumu par sīkdatņu lietošanu mēs norādām šīs politikas nodaļā “Sīkdatnes”.
 
1.2. Juridiskais pamats jūsu personas datu izmantošanai
 
Mēs apkopojam tikai tādus personas datus, kas nepieciešami, lai izpildītu jūsu pieprasījumu. Ja būs nepieciešama papildu informācija, kuras sniegšana nav obligāta, par to jums tiks paziņots informācijas iegūšanas brīdī.
 
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti ļauj mums apstrādāt personas datus tiktāl, ciktāl mums ir likumīgs pamats to darīt. Normatīvie akti uzliek mums pienākumu izskaidrot jums šo likumīgo pamatu. Tādējādi, apstrādājot personas datus, mēs balstīsimies uz vienu no zemāk izklāstītajiem apstrādes nosacījumiem:
 
    Līguma  izpilde: šajā  gadījumā  jūsu  personas  datu  apstrāde  ir  nepieciešama,  lai izpildītu mūsu savstarpējās līgumsaistības;
    Juridisks  pienākums: šajā  gadījumā  mums  ir  jāapstrādā  jūsu  personas  dati,  lai izpildītu   juridisku   pienākumu,   piemēram,   lai   glabātu   datus   nodokļu   aprēķina vajadzībām vai sniegtu informāciju valsts iestādei vai tiesībsargājošai iestādei;
    Leģitīmās intereses: mēs apstrādāsim jūsu personas datus, ja šāda apstrāde sakrīt ar mūsu leģitīmajām interesēm attiecībā uz likumīgu uzņēmējdarbības veikšanu, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi tiktāl, ciktāl tas nepārkāpj jūsu intereses; vai
    Jūsu piekrišana: atsevišķos gadījumos mēs lūgsim jūsu īpašu atļauju, lai apstrādātu daļu jūsu personas datu, un mēs jūsu personas datus apstrādāsim šādā veidā tikai gadījumā, ja jūs šādai apstrādei piekritīsiet.
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, sazinoties ar mums e-pastā: info@herbals.lv
 
1.3 Personīgas informācijas automātiska apkopošana
 
Mēs  neveicam  jūsu  datu  automātisku  apkopošanu  vai  apstrādi.  Izņēmums  ir  mūsu tīmekļa vietnes  www.herbals.lv, kurās ievietotās sīkdatnes var veikt automātisku noteikta veida informācijas apkopošanu. Šī apkopošana ir nepieciešama tikai  mūsu  tīmekļa  vietnes  darbības  nodrošināšanai.  Jūs  jebkurā  brīdī  varat  izdzēst
sīkdatnes vai neļaut tām izmantot jūsu informāciju. Tuvāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu jūs varat iegūt no izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas izstrādātājiem.
 
Ja jūs izvēlaties neizmantot mūsu tīmekļa vietnēs esošās sīkdatnes, mēs nevaram garantēt, ka tīmekļa vietnes tiks attēlotas pareizi un vai jūs saņemsiet aktuālo informāciju, kuru mēs esam paredzējuši sniegt.
 
1.3.1 IP adreses
 
IP adrese ir numurs, kas piešķirts jūsu datoram, kad jūs apmeklējat internetu. Tas atļauj datoriem un serveriem atpazīt vienam otru un sazināties. IP adreses, no kurām apmeklētāji apmeklē mūsu tīmekļa vietnes, var tikt reģistrētas mūsu pakalpojumu sniedzēju sistēmās drošības un sistēmas diagnostikas nolūkos. Informāciju par IP adresēm var saturēt arī jūsu sūtītās elektroniskā pasta vēstules. Informējam, ka šādas informācijas aprite ir paredzēta interneta tīkla sistēmās un mums nav iespējams ietekmēt šādas informācijas apriti vai glabāšanu. Lūdzam jūs patstāvīgi lemt par tehnoloģisko sistēmu izmantošanu un informācijas un datu drošību šajās sistēmās.
 
1.3.2 Sīkdatnes
 
Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, jūsu datorā vai tīmeklim pieslēgtajā ierīcē tiks parasti ievietotas sīkdatnes. Tādējādi vietne atceras jūsu datoru vai ierīci, un tas kalpo vairākiem mērķiem.
 
Mūsu tīmekļa vietnēs tiks parādīts paziņojums, kurā tiks pieprasīta jūsu piekrišana sīkdatņu lietošanai. Ja piekrišana netiks dota, jūsu dators vai internetam pieslēgtā ierīce netiks izmantota mārketinga aktivitāšu veikšanai. Lai nodrošinātu funkcionalitāti, varētu būt nepieciešams izmantot cita veida sīkdatnes, kas tiek sauktas par lietotāja ievades sīkdatnēm. Šīs sīkdatnes tiks lietotas arī tad, ja iepriekš minētajā paziņojumā būsiet norādījuši, ka sīkdatnes nav atļautas. Jūsu izvēlētie parametri tiks saglabāti sīkdatnē, un būs spēkā termiņā, kas norādīts tabulā zemāk. Ja vēlēsieties atcelt izvēlētos parametrus, to var izdarīt, dzēšot sīkdatnes jūsu izmantotajā interneta pārlūkā.
 
Vairums interneta pārlūku automātiski pieņem sīkdatnes, tomēr jums ir iespēja izvēlēties, vai pieņemt sīkdatnes, norādot to interneta pārlūka iestatījumos (parasti šādu izvēli var izdarīt  pārlūka  programmas  iestatījumu  izvēlnē).  Jūs  drīkstat  jebkurā  laikā  dzēst sīkdatnes no savas ierīces. Lūdzu, ievērojiet, ka, ja jūs neakceptējat sīkdatnes, jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot dažas no mūsu tīmekļa vietnes piedāvātajām iespējām.
 
Mūsu vietnēs tiek izmantotas šāda veida sīkdatnes:
 
1.3.2.1. Tīmekļa vietne www.herbals.lv:
 
 
Nosaukums
 
Apraksts
 
Veids un derīguma termiņš
 
JSESSIONID
 
Saglabā lapas pieprasījuma lietotāja datus
 
Sesija
Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
 
PHPSESSID
 
Saglabā lietotāja sesijas pieprasījuma datus
 
Sesija
Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
 
 
@@History/@@scroll|#
 
Twitter sīkdatnes, kas nodrošina lapas saikni ar Twitter
 
 
Pastāvīgi.
 
 
    utma
 
Google Analitics sīkdatne, kas saglabā lapas apmeklējuma datumus un informāciju par pēdējo apmeklējuma reizi.
 
Pastāvīgi, bet tiks automātiski izdzēsti pēc diviem gadiem, ja jūs vairāk neapmeklēsiet herbals.lv
 
    utmb
 
Reģistrē laika zīmogu ar
 
Sesija
 
   
precīzu laiku, kad lietotājs piekļūst tīmekļa vietnei. Izmanto Google Analytics, lai aprēķinātu vietnes apmeklējuma ilgumu.
 
Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
 
 
 
 
    utmc
 
Reģistrē laika zīmogu ar precīzu laiku, kad lietotājs pamet tīmekļa vietni. Izmanto Google Analytics, lai aprēķinātu vietnes apmeklējuma ilgumu.
 
 
 
Sesija
Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
 
    utmt
 
Tiek lietots, lai paātrinātu pieprasījumu serverim.
 
Sesija
Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
 
 
 
 
    utmz
 
Izmanto Google Analitics, lai identificētu no kādas iepriekšējās lapas lietotājs ir ienācis, kāds meklētās ir lietots un kādi meklēšanas noteikumi ir bijuši
 
 
Pastāvīgi, bet tiks automātiski izdzēsti pēc sešiem mēnešiem, ja jūs vairāk neapmeklēsiet herbals.lv
 
 
NID
 
Reģistrē unikālo lietotāja identifikatoru, kas identificēt atkārtota lietotāja ierīci. Tiek izmantots reklāmas mērķiem.
 
Pastāvīgi, bet tiks automātiski izdzēsti pēc sešiem mēnešiem, ja jūs vairāk neapmeklēsiet herbals.lv
 
DS
 
Draugiem.lv sīkdatne.
 
Sesija
Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
 
 
p_id
 
Puls.lv sīkdatne.Tiek izmantots Latvijas tīmekļa vietņu apmeklējumu statistikas aprēķināšanai.
 
Pastāvīgi, bet tiks automātiski izdzēsti pēc divpadsmit mēnešiem, ja jūs vairāk neapmeklēsiet herbals.lv
 
1.3.2.2. Tīmekļa vietne www.herbals.lv:
 
 
Tiek izmantots, lai noteiktu


 
 
Pastāvīgi, bet tiks automātiski
 
pll_language

lietotāja pēdējo tīmekļa vietnes valodas izvēli.

izdzēsti pēc divpadsmit
mēnešiem, ja jūs vairāk neapmeklēsiet herbals.lv
 
Sīkdatnes nesatur jūsu e-pasta adresi vai citu informāciju, kas palīdzētu identificēt jūs. Analītiskajos ziņojumus var tikt ietverta cita jūs identificējoša informācija, ieskaitot IP adresi, bet šāda informācija ir paredzēta vienīgi, lai noteiktu vietnes unikālo apmeklējumu skaitu un apmeklētāju atrašanās vietu, nevis identificētu konkrētas personas.
 
 
IZMANTOJOT  MŪSU  VIETNES,  JŪS  PIEKRĪTAT,  KA MĒS  DRĪKSTAM  IZVIETOT
SĪKDATNES JŪSU DATORĀ VAI INTERNETAM PIESLĒGTAJĀ IERĪCĒ.
 
1.4 Sociālo mediju logrīki, lietotnes un saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm.
 
Mūsu tīmekļa vietnēs www.herbals.lv var tikt ievietotas saites, tajā skaitā logrīki vai lietotnes, kuras ir saistītas ar sociālo tīklu medijiem, tādiem kā Twitter, Facebook, Draugiem.lv, Instagram vai citas. Šo sociālo tīklu izstrādātās saites (pogas)
var saturēt šo sociālo tīklu izmantotās sīkdatnes, kuru darbību mēs nekontrolējam un nevaram garantēt to veikto datu apstrādes tiesiskumu. Personas datus, ko Jūs sniedzat sociālo mēdiju lietotnēs, var apkopot un izmantot citi attiecīgās sociālo mediju lietotnes dalībnieki, un šīs attiecības pārvalda privātuma politikas, kas ir spēkā uzņēmumos, kas nodrošina attiecīgo lietotni. Mums nav kontroles vai pienākuma kontrolēt šos uzņēmumus vai veidu, kādā tie izmanto Jūsu informāciju.
 
1.5 Bērni
 
Mūsu pakalpojumus var saņemt un izmantot jebkura vecuma personas un mēs apstrādājam datus vienādi, neatkarīgi no personas vecuma, izņemot, ja bērniem ir paredzētas īpašas prasības. Saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām, bērniem, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, ir patstāvīgi jāiepazīstas ar datu aizsardzības prasībām, patstāvīgi jāizlemj par savu datu sniegšanu un jādot sava piekrišana vai noraidījums datu apstrādei.
 
Bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, piekrišanu datu apstrādei dod vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis. Informējam, ka izmantojot vīzu noformēšanas pakalpojumu, uz bērniem tiek attiecinātas tieši tādas pašas prasības, kā uz pieaugušajiem, tādēļ ir jāapzinās, ka jūsu un bērnu personas dati var tikt nodoti ārvalstu iestādēm un mēs nevaram ietekmēt šo iestāžu veikto datu apstrādi. Datu nesniegšanas gadījumā vai neļaujot datu nodošanu ārvalsts iestādēm, vīzas noformēšanas pakalpojumu izmantot nebūs iespējams. Bērniem un to vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem ir jāapzinās, ka bērnu dati tiks nodoti ārvalsts iestādēm un jādot sava piekrišana, lai izmantotu vīzu noformēšanas pakalpojumu.
 
Mēs nekad apzināti neapkoposim un neuzturēsim informāciju par personām, kas ir jaunākas par 16 gadiem, izņemot, ja tas ir nepieciešams konkrētā pasūtītā pakalpojuma sniegšanai.
 
1.6 Marketinga un reklāmas paziņojumi
 
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums mārketinga informāciju vai reklāmas paziņojumus, piemēram, lai nosūtītu informāciju par: īpašajiem ceļojumu piedāvājumiem;  pēdējā  brīža  piedāvājumiem;  informāciju  par  naktsmītnēm  vai lidojumiem, kā arī tūristiem paredzēto drošības informāciju. Šādas informācijas nosūtīšanai mēs parasti izmantojam tādus datus, kā elektroniskā pasta adresi vai, atsevišķos gadījumos, tālruņa numuru un neizmantojam citus jūs identificējošos datus. Mēs nenorādām jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru tādos elektroniskā pasta laukos, kas ir redzami citām personām. Lai jūs saņemtu marketinga un reklāmas paziņojumus, jums ir jāizsaka nepārprotama piekrišana. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu marketinga un reklāmas paziņojumu saņemšanai. Ja jūs jau esat mūsu klients, kurš saņem mārketinga un reklāmas paziņojumus, mēs jūs informēsim par jūsu tiesībām atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas un jūs varēsiet pieprasīt pārtraukt sūtīšanu.
 
Atteikties   no   turpmāko   paziņojumu   saņemšanas   jūs   varat   saņemtā   paziņojuma nobeigumā spiežot uz saites “Atteikties” vai sazinoties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@herbals.lv
 
2. Personas datu koplietošana un nodošana
 
Mēs nekoplietojam personisku informāciju ar trešajām pusēm, izņemot, ja tas nepieciešams mūsu likumīgajām profesionālajām un biznesa vajadzībām, lai nodrošinātu jūsu pasūtīto pakalpojumu.  Informācijas apraksts ir norādīts šā dokumenta nodaļā “Kāda veida  informāciju mēs  apkopojam”. Atkarībā no jūsu  pasūtījuma, informācija  var tikt nodota ne tikai Eiropas Savienības uzņēmumiem, bet arī ārvalstu uzņēmumiem vai personām. Jums ir tiesība pieprasīt nenodot datus uz ārvalstīm, bet tādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot  mūsu  sniegtos  pakalpojumus  vai  arī mēs  nevarēsim izpildīt jūsu pasūtījumu. Mēs nodosim vai koplietosim tikai tos datus, kas minimāli ir nepieciešami pakalpojuma izpildei. Ja mūsu rīcībā būs informācija par to, ka kāds no pakalpojumu sniedzējiem izmanto saņemtos datus negodprātīgi, mēs jūs nekavējoties informēsim. Lūdzam jūs ņemt vērā, ka atsevišķās valstīs iestādes var pieprasīt datus

pirms ceļojuma, neatkarīgi vai jūs dosieties ceļojumā, tādēļ jums ir patstāvīgi jāapsver maršruts un valstis, lai nodrošinātu jūsu datu drošību.
Sniedzot jums vizu noformēšanas pakalpojumu, mēs neapstrādājam jūsu datus, bet, atbilstoši attiecīgās valsts iestāžu, vēstniecību vai konsulātu prasībām, nododam tos
minētajām iestādēm. Mēs jūs konsultēsim par iesniedzamās informācijas apjomu un
saturu, tomēr mēs nevaram uzņemties atbildību par to, kādā veidā tiek apstrādāti jūsu dati šajās ārvalstu iestādēs, vēstniecībās vai konsulātos.
Mēs nekad nenodosim jūsu datus trešajām personām, lai tās savās interesēs veiktu tiešā mārketinga pasākumus vai sūtītu reklāmas paziņojumus.
 
3. Izvēles
 
Jums nav obligāti jāsniedz mums savi personas dati, tomēr tie var būt nepieciešami pakalpojuma sniegšanai jums. Jūs varat atteikties sniegt mums datus, tādā gadījumā pakalpojumu, iespējams, jūs nesaņemsiet. Ja mūsu pakalpojuma sniegšanas laikā mums vai mūsu darījumu partnerim būs nepieciešami papildus dati, mēs jūs par to informēsim un lūgsim jūsu atļauju datu ieguvei un sniegšanai.
 
Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no datu sniegšanas vai mūsu vai mūsu partneru veiktās datu apstrādes un mēs centīsimies rast risinājumu iespējami labākai pakalpojuma sniegšanai, tomēr šādā gadījumā mēs nevaram garantēt iepriekš paredzēto kvalitāti un nosacījumus.
 
Kā aprakstīts nodaļā “Sīkdatnes”, ja vēlēsieties neatļaut sīkdatnes, kas reģistrēs jūsu darbības mūsu vietnēs, jūs varēsiet norādīt interneta pārlūkā, lai sīkdatnes tiek dzēstas, vai arī norādīt, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Jāatzīmē, ka, izvēloties neatļaut sīkdatnes, atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes daļas varētu nestrādāt kā paredzēts.
 
4. Jūsu tiesības
 
Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, jums ir šādas tiesības:
 
    Uzdot jautājumus: ja jums ir jautājumi vai komentāri par to, kā mēs apstrādājam vai glabājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz šādu e-pasta adresi: info@herbals.lv
         Piekļuves un labošanas tiesības: jums ir tiesības piekļūt datiem, kas ir mūsu rīcībā.
Jūs varat pieprasīt informāciju par saviem datiem, kas atrodas pie mums. Ja jūsu
pieprasījums būs par datiem, kas tiek izmantoti aktuāla pakalpojuma sniegšanai, mēs informāciju sniegsim bez maksas. Ja jūs pieprasīsiet informāciju, kuras apkopošana un  sniegšana  būs  apgrūtinoša  tās  apjoma  vai  citu  apgrūtinošu  iemeslu  dēļ, informācijas sagatavošanai mēs varam pieprasīt maksu, kas nepārsniedz informācijas ieguves, sagatavošanas vai sniegšanas izdevumus. Lūdzam jūs ņemt vērā, ka, tikai jums ir tiesības iepazīties ar jūsu datiem, tādēļ mēs varam pieprasīt jūsu identificējošo informāciju,  lai  pārliecinātos,  ka  pieprasītājs  iegūst  informāciju  tikai  par  sevi.  Šā iemesla dēļ pieprasījumu iepazīties ar saviem datiem mēs varēsim pieņemt tikai no jums personīgi.
Gadījumos,   ja   jūs   esat   lūguši   saglabāt   savus   datus   turpmāko   pakalpojumu saņemšanai, jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju aktualizēt vai labot. Mums ir pienākums izlabot jebkuras neatbilstības jūsu datos, lai nodrošinātu, ka dati ir pareizi un aktuāli.
   Tiesības iebilst pret apstrādi: jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, ja mūsu tiesības tos izmantos vai apstrādāt ir beigušās.
   Citas tiesības: jums ir tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, ja mēs tos turam pārāk
ilgi vai, ja ir izbeidzies datu ieguves un izmantošanas pamatojums.
 
5. Datu drošība un integritāte
 
Jūsu dati, kas sniegti elektroniski, tiek glabāti mūsu informācijas sistēmās, kuras nav saistītas ar vispasaules tīmekli. Tādā veidā mēs nodrošinām, ka citām personām nebūs pieejas šiem datiem.
Mūsu darbinieki ir apmācīti un instruēti par personas datu apstrādes svarīgumu un principiem. Mēs ieviesuši iekšējos noteikumus, kas nosaka datu apstrādes kārtību, lai aizsargātu personīgo informāciju no neautorizētas nozaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas, mainīšanas vai iznīcināšanas. Pieeja klientu datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuru strādā ar konkrēto klientu vai konkrēto pakalpojumu.
 
Tomēr nekad nav iespējams garantēt pilnīgu drošību. Ja ar jūsu datiem notiks incidents (neautorizēta piekļuve, izmantošana), mēs jūs nekavējoties informēsim un veiksim pasākumus, lai iespējami ātrāk novērtu incidenta sekas. Jums ir tiesības iegūt visu informāciju par jūsu datu incidentiem.
 
7. Izmaiņas politikā
 
Mēs varam mainīt šo dokumentu, lai nodrošinātu, ka tajā ir ietverta aktuāla informācija gan par mūsu pakalpojumiem, gan jūsu datu apstrādi. Dokumenta izmaiņu vēsture tiks norādīta tā sākumā, kā arī tiks norādīts dokumenta aktuālās, spēkā esošās versijas datums.
 
8. Datu aizsardzības iestādes
 
Lūdzam jūs par jebkuriem jautājumiem saistībā ar jūsu datu apstrādi vērsties vispirms pie mums un mēs centīsimies jums palīdzēt. Gadījumā, ja mēs neradīsim kopīgu risinājumu vai arī, ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai veiktie pasākumi, jums ir tiesības vērsties iestādē,  kas  Latvijā  ir  atbildīga  par  datu  aizsardzības  pasākumiem  -  Datu  valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv).
Pielikums
Datu nodošana ārvalstīm
 
Mēs nekoplietojam personisku informāciju un datus ar personām ārvalstīs, izņemot, ja tas nepieciešams mūsu savstarpējo darījumu izpildei vai, lai pildītu jūsu prasības un / vai kad to atļauj likumi vai profesionālie standarti.
Ārvalstis šā dokumenta izpratnē ir ikviena valsts, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomikas zonas valsts vai Šveice.
 
    Lielākā   daļa   valstu,   kuru   apmeklējumam   Eiropas   Savienības   pilsoņiem   un iedzīvotājiem ir nepieciešama vīza, ir valstis ārpus Eiropas Savienības. Pēc jūsu pieprasījuma un piekrišanas datu nodošanai uz šo ārvalsti, mēs jūsu iesniegto informāciju nemainītā veidā nosūtīsim uz attiecīgās ārvalsts vēstniecību vai konsulātu.
 
    Jūsu dati, kas parasti ir nepieciešami vīzas sagatavošanai un izsniegšanai ir: vārds un uzvārds, dzimšanas datums, personas kods (ja ir), adrese, personu apliecinošā dokumenta   dati   (ieskaitot   pašu   pasi).   Papildus   var   tikt   pieprasīta   un   vīzas pieprasītājam ir jāsniedz arī cita informācija, kā: savu finanšu stāvokli apliecinoši dokumenti, darbavietu un amatu apliecinoši dokumenti, ģimenes stāvokli apliecinoša informācija un dokumenti.
 
    Vēlamies informēt, ka atsevišķās valstīs var tikt pieprasīta arī sensitīvie dati (likumi nosaka, ka sensitīvie dati ir personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi). Mēs nevaram ietekmēt ārvalstu iestāžu datu pieprasījumu saturu, tādēļ jums ir jāizvērtē vai vēlaties atklāt šādu informāciju. Tomēr, ja šādu informāciju ārvalsts iestādei ir paredzēts iegūt un jūs atsakāties to sniegt, iespējams, ka attiecīgā ārvalsts atteiks vīzas izsniegšanu.
 
    Sniedzot komplekso tūrisma pakalpojumu vai  saistītos tūrisma pakalpojumus, kas ietver ārvalsts apmeklējumu vai uzturēšanos tajā (tajā skaitā šķērsošanu tranzītā), jūsu dati var tikt nodoti mūsu darījumu partneriem, kas nodrošina pakalpojumus attiecīgajā ārvalstī. Šie dati var būt: vārds un uzvārds, informācija par jūsu vecumu, dzimumu, ģimenes stāvokli, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (vai kopijas). Mēs ar iespējamo rūpību izvēlamies mūsu darījumu partnerus, tomēr nevaram garantēt, ka jūsu dati, kas iesniegti šiem partneriem, būs drošībā. Ja mums būs zināms par datu apstrādes principiem attiecīgajā ārvalstī, mēs jūs par tiem informēsim,   lai   jūs   patstāvīgi   varētu   pieņemt   lēmumu   par   attiecīgās   valsts apmeklējuma nepieciešamību vai attiecīgā pakalpojuma nodrošinātāja izmantošanu.
 
    Ja jūs, izmantojot mūsu pakalpojumus, iegādājaties tūrisma operatoru sagatavotos ceļojumus, mēs neapstrādājam jūsu datus un tie nekavējoties tiek nodoti attiecīgajam tūrisma operatoram. Tūrisma operators ir jūsu datu pārzinis. Iespējams, ka pakalpojuma sniegšanai jums, tūrisma operatoram ir jānodod dati citām personām, tajā skaitā uz ārvalstīm (viesnīcām, aviokompānijām, transporta pakalpojumu sniedzējiem, apdrošinātājiem u.c.). Par jūsu datu apstrādi, ko veic attiecīgais tūrisma operators,  jums  ir  jāvēršas  pie  šā  tūrisma  operatora,  tajā  skaitā,  lai  saņemtu informāciju par datu nodošanu ārvalstīm.
 
+371 286-688-54
herbals@herbals.lv
SIA ELFARM HERBALSHOP
LV40003936046
Kr. Valdemāra 159, Rīga, LV-1013, Latvija
Rekvizīti norēķiniem:
AS Swedbank HABALV22
KONTS: LV66HABA0551017184222
Dabur
Organic India
Himalaya Drug
Planet Ayurveda
Indian Henna
Bioherba
Herbals Diet
Swanson
LIFELINES

Salidzini.lv logotips Meklē preces Latvijas interneta veikalos
All rights reserved | HERBALS.LV | Copyright SIA ELFARM HERBALSHOP © 2006-2024